Gemeinde-
und Bezirkssuche

 

Cerkev po svetu

Novoapostolska Cerkev je razširjena po celem svetu. Da bi lahko pridobili boljši vpogled v to svet obsegajočo skupnost, različne področne cerkve nudijo tudi lastne internentne strani z regionalnimi podatki.