Novoapostolska cerkev v Sloveniji

Intranet

NAK Media Portal (Dokumentacijski portal za duhovne služabnike in nosilce/nosilke posameznih funkcij)
portal.nac-media.org

IAKOP (Administracijski portal)
www.iakop.ch